Kompost

Kompost

Uzman ve deneyimli kadromuz ile kompost üretiminde, ekipman ve know-how desteği ile yanınızdayız. Pozitif ve negatif havalandırma ve gerekli olduğunda mikroorganizma desteği ile daha da hızlandırılmış prosesler ile sürekli üst sınıfta kompost üretimi sağlıyoruz.

Proseslerimizde her türlü ot ve organik atıklar, bahçe atıkları, orman ölü örtüsü (dal, ibre, yaprak, kabuk v.s.), turba, çay, pamuk, konserve, şeker ve bira fabrikaları organik atıkları, kereste, atölye ve fabrika organik atıkları (talaş v.b.), sap-saman, mezbaha atıkları, sebze atıkları v.s. kompost materyali olarak kullanılmaktadır.

Kompostlaşma, organik maddenin uygun sıcaklık, nem ve havanın bulunduğu ortamda mikro canlılar tarafından biyolojik olarak ayrışması ve yeniden yapılanmalarından oluşan işlemdir. Kompostlaştırma ile atıklarınız  tarımda organik ve mineral maddelerce zengin doğal gübre olarak değerlendirilebilecek bir ürüne dönüştürülmektedir.

Kompostun  Faydaları;

Topraktaki (Zeminin) boşluk hacmini arttırır.

  • Zeminin kolay havalanmasını sağlar,
  • Zor işlenen toprakların kolay işlenmesini sağlar,
  • Toprağın su tutma kabiliyetini arttırarak kurak mevsimlerde tuzlanmayı önler.
  • Yüksek oranlarda mineral gübrelemeye karşı tampon etkisi gösterir.
  • Besin maddelerinin bitkilerce daha iyi kullanılmasını sağlar.

 

 Kompostlaştırma prosesimizde  Azot, Fosfor, Potasyum (N, P, K) ilavesi ile üstün kalitede gübre eldesi mümkün olabilmektedir. Elde edilen bu gübrenin tarım alanlarına yararı tüm yapay gübrelerden daha fazladır. Ayrıca ham maddesinin doğal nitelik taşıması nedeni ile tarımsal alanlarda üretilen ürünlerde yapay tat sorunu ortadan kaldırır.