Hakkımızda

ENBIOCON dünyada önemli referanslara sahip, saygın teknoloji firmaları ile kurduğu sürekli işbirlikleri, sektördeki önemli bilgi birikimi ve tecrübesi ile arıtma çamurları başta olmak üzere Katı Atık Geri Kazanımı, Bertarafı, Biogaz, Land Fill Gas (LFG), İçme ve Kullanma Suyu Arıtımı, Atıksu Arıtımı ve Karbon Kredileri alanlarında çözüm ortağınızdır.

ENBIOCON atıkların en uygun metotlar ile arıtımı, dönüşümü ve geri kazanımı üzerine çalışır. Bu nedenle tek bir teknoloji ile değil; yöreye, sosyo-ekonomik yapıya, coğrafya ve iklim özelliklerine, atıkların sahip olduğu spesifik karaktere bağlı alternatif bir çok teknoloji ile çözümler sunar.